[INFO] Pembedahan Sesarean

KELAHIRAN SESAREAN Kelahiran secara pembedahan sesarean dilakukan apabila anak sukar dilahirkan melalui cara biasa. Tatacara ini memang telah lama diamalkan oleh pakar perbidanan. Di Malaysia selaras dengan permodenan amalan perubatan dan kemudahan perubatan moden seperti hospital, bilik bedah, alat-alat pembedahan,...